Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 40/04

10.10.2008
358 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, člana 49. stav 1., člana 161. i člana 165. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01) i člana 13. Zakona o unutrašnjim poslovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 48/03), a nakon razma- tranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske na Petnaestoj sjednici, održanoj 7. aprila 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 40/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 40/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 39/04

08.10.2008
327 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 15. apri- la 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA OPŠTINAMA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 39/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 39/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 38/04

08.10.2008
446 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSNOVNOJ ŠKOLI...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 38/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 38/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 37/04

08.10.2008
0 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 160. i 165. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), a nakon razmatrawa Izvještaja o radu tužilaštava u 2003. godini, Narodna skupština Republike Srpske na Petnaestoj sjednici, održanoj 7. aprila 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 37/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 37/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 36/04

08.10.2008
478 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 15. apri- la 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 36/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 36/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 35/04

08.10.2008
418 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 35/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 35/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 34/04

06.10.2008
357 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 34/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 34/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 33/04

06.10.2008
265 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 33/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 33/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 32/04

06.10.2008
364 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), a u vezi s razmatrawem Sporazuma između Federalnog ministarstva ekonomskih odnosa i rada Republike Austrije i Ministarstva zdravqa Republike Srpske o saradnji u oblasti infrastrukture u sektoru zdravstva, Vlada Republike Srpske, na sjednici od 25. marta 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 32/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 32/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 31/04

06.10.2008
290 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske i člana 161. i člana 165. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske, na četrnaestoj sjednici, održanoj 25. februara 2004. godine, donijela je ODLUKU O IZBORU SUDIJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 31/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 31/04, службени, гласник, српска,