Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 20/04

02.10.2008
270 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na radno-konsu- ltativnoj sjednici od 25. februara 2004. godine, donijela je ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 20/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 20/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 19/04

02.10.2008
380 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu glava IV i V cilja 7. Programa zdravstvene politike i strategije za zdravqe u Republici Srpskoj do 2010. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 56/02 ) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 10. fe- bruara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 19/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 19/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 18/04

02.10.2008
630 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 114. Ustava Republike Srpske, člana 74. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 35/99, 20/01 i 51/01) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 12. februara 2004. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 18/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 18/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17/04

02.10.2008
416 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 12. fe- bruara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 17/04, сник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 16/04

01.10.2008
530 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 2. febru- ara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O SMANJENJU BROJA ZAPOSLENIH U SISTEMU ODBRANE REPUBLIKE SRPSKE I POLICIJE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 16/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 16/04, сник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 15/04

01.10.2008
453 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 7. Zakona o deviznom poslovanju “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 96/03), člana 33. i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 12. fe- bruara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O PREBIJANJU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJI I PREUZIMANJU DUGA U POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 15/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 15/04, сник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 14/04

01.10.2008
322 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 14/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 14/04, сник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 13/04

01.10.2008
427 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), člana 72. Zakona o Poreskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/01) i člana 63. stav 3. Pravilnika o prinudnoj naplati (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 10/02), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 29. januara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O PRIHVATANJU USTUPLJENE IMOVINE REPUBLICI SRPSKOJ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 13/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 13/04, сник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 12/04

01.10.2008
381 ПРЕУЗИМАЊА

Imajući u vidu potrebu pojačane društvene brige o pitanjima i problemima mladih ljudi u našem društvu, čiji je položaj postao veoma složen zbog dugogodišnjeg tranzicionog perioda i niza objektivnih teškoća koje društvo ima, problemi mladih postaju sve izražajniji. Zahvata ih osjećaj nesigurnosti i besperspektivnosti. To se ogleda odsustvom njihove volje da značajnije učestvuju u novonastalim društvenim kretanjima i gubljenjnem nade da se mogu dogoditi promjene koje bi označile početak j...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 12/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 12/04, сник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 11/04

01.10.2008
873 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. janu- ara 2004. godine, donijela je ODLUKU O PRIHVATANJU ANEKSA 1 UGOVORA O PODZAJMU (PRILOG D) KOJI OBUHVATA REKONSTRUKCIJU KLJUČNIH TRAFOSTANICA U SKLOPU UGOVORA O FINANSIRANJU EIB No 20.785...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 11/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 11/04, службени, гласник, српска,