Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 10/04

29.09.2008
530 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stava 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i člana 57, a u vezi sa članom 55. stav 1. tačka 4. i čl. 56. i 57. Zakona o javnim putevima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/04), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 12. januara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA JAVNE PUTEVE KOJA SE PLAĆA GODIŠNJE PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 10/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 10/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 09/04

29.09.2008
419 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i člana 69, a u vezi sa članom 19. Zakona o ekspro- prijaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/96 i 15/96), Vlada Republike Srpske, na 9. radno-kon- sultativnoj sjednici od 22. januara 2004. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 09/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 09/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 08/04

29.09.2008
832 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka III Odluke o izmje- nama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/00 od 29. decembra 2000. godine), Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine na robu stavljenu u slo- bodan promet za projekte obnove i rekonstrukcije, člana 2. Odluke o slučajevima kada se ne naplaćuje 1% od carinske vrijednosti za carinsko evidentiranje (“Službeni glasnik BiH”, broj 14/01 od 16. juna 2001. godine), Zakona o ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 08/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 08/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 07/04

29.09.2008
1138 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), člana 2a. Zakona o posebnim republičkim tak sama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/94 29/00, 18/01 i 22/01) i čl. 55, 56. i 57. Zakona o javnim putevima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/04), Vlada Republike Srpske na sjednici od 12. januara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA PUTEVE SADRŽANE U ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 07/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 07/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 06/04

29.09.2008
380 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 161. i člana 166. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 50/01), a nakon razmatranja Prijedloga “Ekonomske politike za 2004. godinu”, Narodna skupština Republike Srpske na Dvanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je slje d e ć e ZAKLJUČKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 06/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 06/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 05/04

29.09.2008
578 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 12. janu- ara 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA PUTEVE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 05/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 05/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 04/04

29.09.2008
319 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 5. Ustava Republike Srpske, čl. 1, 2. i 14. Zakona o pomilovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 32/94 i 2/95), Predsjednik Republike, d o n o s i ODLUKU O POMILOVANJU OSUĐENIH LICA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 04/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 04/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 03/04

29.09.2008
403 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 3. Odluke o obrazovanju Službe Predsjednika Republike (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/93) i člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Predsjednika Republike broj 03-12-349/03 od 2. juna 2003. godine, d on o s im ODLUKU O RAZRJEŠENJU ŠEFA KANCELARIJE ORDENA REPUBLIKE SRPSKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 03/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 03/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 02/04

29.09.2008
275 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 161. i 165. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), a nakon razmatranja Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2003. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Dvanaestoj sjednici održanoj 22. decem- bra 2003. godine d o n i j e l a j e ODLUKU O USVAJANJU REBALANSA BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2003. GODINU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 02/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 02/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 01/04

29.09.2008
531 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske na sjed- nici, od 25. decembra 2003. godine, d o n i j e l a j e UREDBU O KANCELARIJSKOM POSLOVAWU REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 01/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 01/04, службени, гласник, српска,