Документи

Укупно: докумената

Etleboro

REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE” U 2002. GODINI

29.09.2008
980 ПРЕУЗИМАЊА

PREDSJEDNIK REPUBLIKE UKAZI 807 Ukaz o postavljenju direktora Predsta- vništva Republike Srpske u Beogradu 64/1 ODLUKE 1 Odluka o pomilovanju osuđenih lica 1/1 104 Odluka o pomilovanju osuđenih lica 8/1 202 Odluka o pomilovanju osuđenog lica 15/1 306 Odluka o pomilovanju osuđenog lica 24/1...

REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE” U 2002. GODINI, sroska, registar, službeni, glasnik, spisak, propis, РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКEtleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 86/02

24.09.2008
3405 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu čl. 33. i 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i člana 1. Zakona o privati- zaciji državnih stanova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 11/00, 18/01, 35/01 i 47/02), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 7. oktobra 2002. godine, donijela je UREDBU O STATUSU DRŽAVNIH STANOVA OTKUPLJENIH PRIJE DONOŠENJA ZAKONA O PRIVATIZACIJI DRŽAVNIH STANOVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 86/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 86/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/02

24.09.2008
368 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske i čl. 161. i 165. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), nakon razmatranja Prijedloga budžeta Republike Srpske za 2003. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na 2. Posebnoj sjednici održanoj 9. decembra 2002. godine, donijela je slijedeću ODLUKU O USVAJANJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2003. GODINU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 85/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84/02

24.09.2008
650 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 53/02 i 64/02) i člana 54. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01) Zakonodavno pravni odbor Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici od 9. decembra 2002. godine utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o uređenju prostora (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 19/96, 25/96, 10/98, 53/02 i 64/02), kako slijedi Z...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 84/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 83/02

24.09.2008
423 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske na sjednici od 9. decembra 2002. godine, donijela je ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PREMA KRALJEVINI ŠPANIJE PO PROJEKTU IZGRADNJE SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA OPŠTINE PRNJAVOR...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 83/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 83/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 82/02

24.09.2008
260 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 3. Odluke o obrazovawu Službe Predsjednika Republike (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/93), donosim ODLUKU O RAZRJEŠENJU ŠEFA KABINETA POTPREDSJEDNIKA REPUBLIKE ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 82/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 82/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 81/02

24.09.2008
404 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 02/1-020- 2336/01 od 6. novembra 2001. godine, Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 02-1-020-743/02 od 22. avgusta 2002. godine i čl. 3. i 18. Zakona o javnim slu`bama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/92), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 3. decembra 2002. godine, donijela je ODLUKU O OSNIVANJU USTANOVE ZA UNAPREĐENJE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 81/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 81/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 80/02

22.09.2008
336 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, člana 5. stav 3, čl. 14., 161. i 165. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske, na Konstitutivnoj sjednici održanoj 28. novembra 2002. godine, donijela je ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 80/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 80/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 79/02

22.09.2008
832 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 12. novembra 2002. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU GARANCIJE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 79/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 79/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 78/02

22.09.2008
285 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 80. stav 1. tačke 7. Ustava Republike Srpske i ovlaštenja Predsjednika Republike za vršenje funkcije Predsjednika Republike Srpske, broj: 01-010- 755/02, donosim RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ŠEFA KABINETA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 78/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78/02, службени, гласник, српска,