Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 59/02

11.09.2008
742 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjedinici od 10. sep- tembra 2002. godine, donijela je ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 59/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 59/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 58/02

11.09.2008
395 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 1. Zakona o osiguranju depozita (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 12/01), člana 93. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/94) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97, 3/98 i 29/00), a u skladu sa Odlukom Vlade o kupovini poslovnog prostora broj: 02/1-020-301/02 od 15. aprila 2002. godine, Vlada Republike Srpske, na sjedinici od 26. avgusta 2002. godine, donijela je ODLU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 58/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 58/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 57/02

11.09.2008
1766 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 2.9, tačka 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/01), Izborna komisija Bosne i Hercegovine, na sjednici koja je održana 5. avgusta 2002. godine, donijela je PRAVILNIK O NAČINU GLASANJA I BROJANJA GLASAČKIH LISTIĆA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 57/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 56/02

11.09.2008
368 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), nakon razmatranja Programa zdravstvene politike i strategija za zdravlje u Republici Srpskoj do 2010. godine, Narodna skupština Republike Srpske, na sjednici održanoj 26. jula 2002. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 56/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 56/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 55/02

09.09.2008
282 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 6. avgus- ta 2002. godine, donijela je ODLUKU O NAČINU USKLADIŠTENJA, ČUVANJA I RASPOLA- GANJA ROBOM ODUZETOM U POSTUPKU INSPEKCI- JSKOG TRŽIŠNOG NADZORA I UNIŠTENJA DUVA- NSKIH PRERAĐEVINA I ALKOHOLNIH PI]A (ALKOHOLA) ODUZETIH U POSTUPKU INSPE- KCIJSKOG TRŽIŠNOG NADZORA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 55/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 55/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 54/02

09.09.2008
378 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 5. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/92) čl. 1, 2. i 14. Zakona o pomilovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 32/94 i 2/95), Predsjednik Republike donio je ODLUKU O POMILOVANJU OSUĐENIH LICA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 54/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 54/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 53/02

09.09.2008
387 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 53/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 53/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 52/02

09.09.2008
626 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 5. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/92) čl. 1, 2. i 14. Zakona o pomilovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 32/94 i 2/95), Predsjednik Republike donio je ODLUKU O POMILOVANJU OSUĐENIH LICA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 52/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 52/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51/02

09.09.2008
260 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 51/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 50/02

08.09.2008
332 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJAMA ZA OBEZBJEĐENJE LICA I IMOVINE I PRIVATNOJ DETEKTIVSKOJ DJELATNOSTI...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 50/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 50/02, службени, гласник, српска,