Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 48/02

08.09.2008
267 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O NAUČNO- ISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 48/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 48/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 47/02

08.09.2008
329 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 47/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 47/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 46/02

08.09.2008
3597 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 129. Zakona o telekomunikacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/96) i člana 1. tačka 2. Politike sektora telekomunikacija Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske, na sjed- nici od 16. jula 2002. godine, donijela je ODLUKU O POLITICI SEKTORA TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRPSKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 46/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 46/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 44/02

08.09.2008
1902 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 122. Zakona o civilnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 26/02) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici, od 12, 13. i 14. juna 2002. godine, donijela je ODLUKU O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRADU PLANOVA CIVILNE ZAŠTITE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 44/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 44/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43/02

08.09.2008
284 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBEZBJEĐENJU I USMJERAVANJU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I SELA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 43/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 42/02

08.09.2008
262 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske i čl. 161. i 165. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/01) i člana 12. Izbornog zakona Republike Srpske (broj 34/02), Narodna skupština Republike Srpske, na sjednici od 4. jula 2002. godine, donijela je ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 42/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 42/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 41/02

08.09.2008
340 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 80. stav 1. tač~ka 5. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/92) čl. 1, 2. i 14. Zakona o pomilovawu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 32/94 i 2/95), Predsjednik Republike, donio je ODLUKU O POMILOVANJU OSUĐENIH LICA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 41/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 41/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 40/02

06.09.2008
340 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 27. juna 2002. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU O PRAVILNIKU O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA VOZAČKE DOZVOLE I REGISTROVANJA VOZILA U BOSNI I HERCEGOVINI...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 40/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 40/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 39/02

06.09.2008
261 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 3/97 i 3/98) i člana 14. Poslovnika Vlade Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 14/01), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 20. juna 2002. godine, donijela je ODLUKU O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRPSKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 39/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 39/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 38/02

06.09.2008
236 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 3. juna 2002. godine, donijela je ODLUKU O PRIHVATANJU FINANSIJSKOG PLANA DIREKCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2002. GODINU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 38/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 38/02, службени, гласник, српска,