Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 37/02

06.09.2008
470 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O VETERINARSKIM LIJEKOVIMA I VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 37/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 37/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 36/02

06.09.2008
350 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU I ELEKTRONSKOM POTPISU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 36/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 36/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 34/02

04.09.2008
464 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU IZBORNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 34/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 34/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 33/02

04.09.2008
278 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 22., a u vezi sa članom 1. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/96) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sednici od 12. juna 2002. godine, donela je UREDBU O MINIMALNIM, TEHNIČKIM I KVALIFIKACI- ONIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ŠPEDITERSKE DELATNOSTI I POSLOVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 33/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 33/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 32/02

04.09.2008
368 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OTPISU POTRAŽIVANJA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 32/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 32/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 31/02

04.09.2008
955 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske, na sednici od 31. maja 2002. godine, donela je ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO PROJEKTU UPRAVLJANJA I BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA (ROAD MANAGEMENT AND SAFETY PROJECT - RMSF 3626-BOS) OD SVETSKE BANKE - MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (WB IDA)...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 31/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 31/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30/02

04.09.2008
493 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. Zakona o porezima na imovinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/01), a u vezi sa članom 33. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97, 3/98 i 29/00), Vlada Republike Srpske, na sednici od 22. aprila 2002. godine, donela je UREDBU ZA PRIMENU ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 30/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 29/02

04.09.2008
336 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu čl. 51. i 52. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 16/96, 25/96 i 52/01) i člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sednici od 3. juna 2002. godine, donela je UREDBU O NAČINU PRIJEMA NAFTNIH DERIVATA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 29/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 29/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/02

04.09.2008
486 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 4. Zakona o javnim službama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/92), člana 10. Zakona o spomen-području Donja Gradina (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/96) i člana 2. tačka 12. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sednici od 30. aprila 2002. godine, donela je ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE “SPOMEN PODRUČJE DONJA GRADINA”...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 28/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 27/02

04.09.2008
399 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske i čl. 77. i 78. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske, na sednici od 16. maja 2002. godine, donela je ODLUKU O OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA ZA UTVRĐIVANJE ČINjENIČNOG STANJA O ISPLATI SREDSTAVA I OPRAVDANOSTI DONOŠENJA REŠENJA O VANSUD- SKOM PORAVNANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRPSKE I PREDUZEĆA DI “TRGOKOMERC”...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 27/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 27/02, службени, гласник, српска,