Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 86/04

17.10.2008
476 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 86/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 86/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/04

17.10.2008
0 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i člana 166. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 50/01), a nakon razmatranja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Narodna skupština Republike Srpske, na Devetnaestoj sjednici, održanoj 13. septembra 2004. godine, donijela je slje d e ć i ZAKLJUČAK...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 85/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84/04

17.10.2008
792 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o izvršenju budže- ta Republike Srpske za 2004. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/04 i 9/04) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. septembra 2004. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 84/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 83/04

16.10.2008
347 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), čl. 3. i 5. Uredbe o uslovima i načinu ostvari- vawa subvencije na ime akcize i poreza na promet za lož ulje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 76/02), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 13. jula 2004. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 83/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 83/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 82/04

16.10.2008
343 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. sep- tembra 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 82/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 82/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 81/04

16.10.2008
329 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovučlana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i čl. 5. i 8. Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/04), Vlada Republike Srpske na 11. vanrednoj sjednici, održanoj 7. septembra 2004. godine, donijela je UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 81/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 81/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 80/04

16.10.2008
398 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. av- gusta 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 80/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 80/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 79/04

16.10.2008
7133 ПРЕУЗИМАЊА

Izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 4.23 Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04) objavljuje kandidatske liste za izbore 2004. godine, ovjerene na sjednici održanoj 6. avgusta 2004. godine ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 79/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 79/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 78/04

16.10.2008
557 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i člana 19. Zakona o eksproprijaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/96 i 15/96), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 20. avgusta 2004. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 78/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 77/04

16.10.2008
338 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 20. avgu- sta 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 77/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 77/04, службени, гласник, српска,