Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 60/04

13.10.2008
439 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 15. juna 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 60/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 60/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 59/04

13.10.2008
749 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Služeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. juna 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 59/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 59/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 58/04

13.10.2008
1897 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 2. juna 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 58/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 58/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 57/04

13.10.2008
384 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu ~lana 31. Zakona o univerzitetu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 12/93 i 14/94), ~lana 23. Zakona o vi{oj {koli (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 13/94 i 19/94) i ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 22. juna 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 57/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 56/04

13.10.2008
402 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 108. stav 1. Zakona o administra- tivnoj službi u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 16/02, 62/02, 38/03 i 42/04) i člana 6. Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/99 i 62/02), ministar finansi- ja donosi PRAVILNIK ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 56/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 56/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 55/04

13.10.2008
399 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 102. stav 2. Zakona o krivičnom po- stupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/03), u vezi sa članom 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjed- nici od 9. juna 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 55/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 55/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 54/04

13.10.2008
304 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 8. tačka 7. Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupawu radova (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 20/01) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), a u vezi sa postupkom izbora najpovoljnije ponude za nabavku poslovnog pro- stora za potrebe smještaja Uprave za indirektno oporezivanje, Vlada Republike Srpske, na posebnoj sjed- nici od 28. maja 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 54/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 54/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 53/04

13.10.2008
553 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 128. Zakona o Poreskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/01) i člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 2. juna 2004. godine, donijela je UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 53/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 53/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 52/04

10.10.2008
366 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i člana 166. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske, na Sedamnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 25. maja 2004. godine, a nakon razmatranja Izvještaja Vlade Republike Srpske o stanju u privredi sa prijedlogom mjera za poboljšanje, donijela je sljedeći ZAKLJUČAK...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 52/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 52/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51/04

10.10.2008
304 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 51/04, службени, гласник, српска,