Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 50/04

10.10.2008
344 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i člana 3. stav 2., člana 4. stav 4. i člana 7. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 96/03), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. maja 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 50/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 50/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 49/04

10.10.2008
274 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 49/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 49/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 48/04

10.10.2008
449 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 38. Zakona o srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 38/04) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 21. maja 2004. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 48/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 48/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 47/04

10.10.2008
470 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 21. maja 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 47/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 47/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 46/04

10.10.2008
404 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 46/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 46/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 45/04

10.10.2008
480 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 160. i 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske, na šesnaestoj sjednici, održanoj 29. aprila 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 45/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 45/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 44/04

10.10.2008
614 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, člana 161. i člana 165. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 50/01) i člana 20. Zakona o javnom pravobranilaštvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/93, 14/94 i 32/94), Narodna skupština Republike Srpske na šesnaestoj sjednici, održanoj 4. maja 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 44/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 44/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43/04

10.10.2008
279 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 8. apri- la 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 43/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 42/04

10.10.2008
356 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na Sedmoj posebnoj sjed- nici, održanoj 29. aprila 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 42/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 42/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 41/04

10.10.2008
367 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i člana 166. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 50/01), razmatrajući događaje u Višegradu prouzrokovane akcijom MUP-a 18. aprila 2004. godine, Narodna skupština Republike Srpske, na četrnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 21. aprila 2004. godine, zauzela je slje d e ć e STAVOVE I ZAKLJUČKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 41/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 41/04, службени, гласник, српска,