18.09.2011
Eкономија » http://www.glassrpske.com

Etleboro
Због преноса надлежности у области економског планирања, привреде, енергетике и развоја на ниво БиХ, Република Српска трпи огромну штету, а нарочито када су у питању страна улагања, пренос електричне енергије и контрола квалитета нафте.
Наведено је то у документу "Списак пренесених надлежности са РС на ниво БиХ" који је у посједу "Гласа Српске". У њему су институције РС појединачно, свака из своје области, појасниле које су надлежности од Српске до сада одузете и на којим нивоима становници РС имају проблема са институцијама БиХ. Овај извјештај ускоро би требало да се нађе пред Владом, а потом и Народном скупштином РС. Пренос надлежности са РС у области привреде, енергетике и развоја почео је 2001. године када је усвојен Закон о акредитовању БиХ. Једна од најзначајнијих надлежности због које РС трпи огромну штету јесте контрола квалитета нафте. Ова надлежност је прешла на ниво БиХ 2002. године доношењем Закона о спољнотрговинској политици БиХ и Одлуке о квалитету течних нафтних горива. - Од тада се јављају проблеми у контроли, те неразумијевање у роковима примјене Одлуке о квалитету течних нафтних горива за потребе Рафинерије нафте Брод - наводи се у документу. "Електропренос БиХ" и страна улагања Пренос надлежности из области преноса електричне енергије, регулатора и оператора на БиХ реализован је 2004. године. - Тада су од "Електропривреде РС" одузете надлежности и пренесене на "Електропренос БиХ", Независни оператор система (НОС) и на Државну регулаторну комисију за електричну енергију (ДЕРК) - истакнуто је у документу. Додаје се да тада почињу да се јављају суштински проблеми у функционисању "Електропреноса БиХ", односно управљању и одлучивању у тој компанији. - Планирање развоја мреже и инвестирања је неуједначено, видљив је и проблем структуре и броја запослених, а кључне одлуке доносе се прегласавањем или одлукама независног члана на штету РС - пише у документу. Додаје се да се проблем јавља и приликом планирања изградње нових производних капацитета, те да је од РС 2006. године преузета и област техничких регулатива, чиме је створен проблем техничких баријера са земљама у окружењу. Српска велику штету трпи и због преноса надлежности из области страних улагања и регистрације представништава страних лица у РС реализованог 2003. и 2004. године. - У РС су се издавала рјешења о регистрацији страних улагања у року од седам дана, док је сада, када то ради БиХ, потребно 20 и више дана за добијање поменутог рјешења. Тиме се не само повећавају трошкови које имају страни улагачи, већ може доћи и до дестимулисања инвеститора - наведено је у документу. Субвенције, подстицаји, конкуренција Министарство привреде, енергетике и развоја РС је 2008. године изгубило и надлежност у субвенцијама, подстицајима и конкуренцији. У парламентарној процедури на нивоу БиХ је и закон о систему државне помоћи. - То се десило под утицајем Привременог споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ, што је дерогирало Закон о привредним друштвима РС. Овим споразумом су 2008. године и јавна предузећа прешла у надлежност БиХ, што је резултирало забраном квантитативног ограничења или мјера једнаког учинка - наведено је у документу. У Привредној комори РС су "Гласу Српске" рекли да и сада постоје притисци за додатни пренос надлежности са РС на ниво БиХ. - То се односи на формирање министарстава индустрије и пољопривреде на нивоу БиХ. Сматрамо да не треба да дође до формирања тих министарстава, с обзиром на то да су те области у надлежности ентитета - рекао је портпарол Привредне коморе РС Владо Благојевић. Додао је да је "Електропренос" најочитији примјер нефункционисања новоформираних институција на нивоу БиХ. - Поред тога, постоје покушаји да се формирају разноразне асоцијације на нивоу БиХ, као што је асоцијација грађевинарства и индустрије грађевинског материјала при Спољнотрговинској комори БиХ. То је за РС неприхватљиво - казао је Благојевић и додао да Привредна комора предлаже формирање координационих тијела умјесто нових асоцијација и институција на нивоу БиХ. Европско партнерство Република Српска је 2007. године дјелимично изгубила ингеренције у области малих и средњих предузећа по основу Одлуке Европске комисије о принципима, приоритетима и условима садржаним у Европском партнерству. http://www.glassrpske.com