09.10.2011
Eкономија » http://www.blic.rs

Etleboro
Србија може да постане пожељно и добро место за бизнис. Али да би се то десило, неопходно је да се испуне и одређени услови. Први и основни је стална едукација радне снаге, потом елиминисање корупције и ефикаснији правни систем. Потенцијал да будемо атрактивни за улагаче постоји, а посебно се издвајају области пољопривреде, енергетике, прерађивачке индустрије и инфраструктуре.
- Ако ико има потенцијал да постане добро место за бизнис у региону, то је Србија. Али, потребно је порадити на правном систему и правној безбедности улагача, односно да се временски скрате правни поступци пред судовима добијања и преноса власништва, као и да права поверилаца буду заштићена на ефикасан начин. Другим речима, да права власништва буду уређена и да су гарантована. Међутим, хтели то ми да признамо или не, за то је потребно време - каже за „Блиц” Бранко Греганович, партнер у „Стратексу”, словеначкој консултантској компанији, која је саветодавно учествовала у продаји „Фруктала” „Нектару”. Тренутно стање отежава и ситуација на Косову, сматра наш саговорник, а то нашу земљу чини мање атрактивном за улагаче. - Грешка је и то што се у Србији превише гледа у правцу комерцијалног капитала. У овој фази транзиције, много је значајнији капитал од међународних финансијских институција - Светске банке, Европске банке за обнову и развој и Европске инвестиционе банке. Комерцијални повериоци долазе тек када се успоставе добри односи с овим организацијама. Можда је потребно уложити више труда у боље улагање новца тих финансијских институција - указује Греганович. Судећи по броју становника а самим тим и величини тржишта, Србија је пожељна дестинација за улагања у поређењу с окружењем. Осим тога, како истиче Станка Чуровић, чланица управе концерна „Меркатор” за регију Југоисточне Европе, потенцијал за будућност даје и раст бруто домаћег производа по становнику, као и познавање навика потрошача. Међутим, постоји ограничење. Оно на шта прво, по њеном мишљењу, мора да се обрати пажња је едукација и перманентно образовање радне снаге. - Осим тога одређени искорак мора да се направи у сегменту сузбијања корупције и пореских реформи. Јако је добро да постоји свест о томе. Имамо шансе да постанемо добро место за бизнис, нарочито у пољопривреди, чиме се отварају могућности за већи извоз - истиче за „Блиц” Чуровић. Ове године на листи земаља с најбољим условима за пословање коју прави амерички часопис „Форбс” Србија је за 12 места лошије пласирана него 2010. То што смо у поређењу са земљама региона најлошије котирани на „Форбсовој“ листи, по мишљењу Топлице Спасојевића, генералног директора ИТМ групе, пре указује на то да нисмо ми толико назадовали колико су други брже напредовали од нас. - Србија још има још потенцијале за брзо напредовање, и то у неколико области почев од инфраструктуре, енергетике, пољопривреде, прерађивачке индустрије... Имамо предности које се огледају у радној снази, а постоји и административни капацитет, који је много бољи у поређењу с појединим државама у тренутку када су улазиле у ЕУ - истиче за „Блиц” Спасојевић. С друге стране, каже наш саговорник, неопходно је да се промени однос радне снаге према послу и учењу. Перманентна едукација је императив, и то од пољопривреде до индустрије. Спасојевић наглашава да је потребан нови инвестициони циклус у свим областима, а у аграру нови зелени план. У борби да постане добро место за бизнис, Србија не може да буде изолована. Постоји мишљење да ће са јачањем економске снаге региона и Србија добити део своје снаге за развој и конкурентност. - Кључ успеха и раста конкуретности Србије је раст региона. Можда је у овом тренутку амбициозно рећи да нам је потребно јединствено тржиште од 22 милиона људи. Али, то је једино што је реално за нас, да бисмо били атрактивни за стране инвестиције, али и да бисмо могли квалитетно да наступамо на трећа тржишта - закључак је Маје Пишчевић, извршне директорке и председнице управног одбора Српске асоцијације менаџера. http://www.blic.rs